Bakgrunds­kontroll – Background Check

Vi erbjuder bakgrunds­kontroller både i Sverige och internationellt

You never know until you know

Vilken nivå och rapport du ska välja avgörs av varför du ska genomföra bakgrundskontrollprocessen, vilken bransch du finns inom och regeringar. Till exempel säkerhetsklassade rekryteringar – SUA-klassade rekryteringar.

Vi hjälper dig gärna att välja rätt nivå och vi arbetar snabbt och mycket diskret med bakgrundskontroller. Det brukar ta 2 – 5 dagar.

De tre olika nivåerna på rapporter sträcker sig från basnivå som innehåller grundläggande bakgrundsinformation och vidare till Rapport Plus som är en utökad rapport inkluderande verifiering av CV. Denna är vanligen aktuell då tjänsten kräver en viss typ av
erfarenhet eller specifik utbildning. Ofta ska dessa personer anställas på befattningar där budget- och eller personalansvar ska ingå
och relevant erfarenhet måste vara verifierad.

Därefter går nivån vidare upp till vad vi kallar Rapport Extra som är en djup och utökad research på personens bakgrund vilken kompletteras med en kartläggning av närliggande affärsrelationer. Researcharbetet utgår från tänkt befattning och utredningsarbetet sker i dialog med uppdragsgivaren som tillhandahåller egen input och anpassas därefter. I detta rapportpaket genomförs också research av personens förekomst i sociala medier, nyhetskällor och dess eventuella påverkan på kommande befattning.

Jämförelse av rapportnivåer