Culture fit

Den verkliga framgångs­faktorn för både företaget och individen

Organisationer kan skapa långsiktigt uthålliga resultat genom att bygga mer engagerande kulturer. Istället för att försöka pressa fram kortsiktigt högre prestationer med ”morot och piska”, kan organisationskulturen stödja identifieringen, utvecklingen och tillvaratagandet av chefers och medarbetares engagerande talanger för både bättre resultat och förnyelse av personernas energi.

Culture Fit, den verkliga framgångsfaktorn för både företaget och individen. Vi använder Decision Dynamics som har utvecklat Engagemangskompassen.

Rekommen­derade verktyg för att matcha en kandidat mot företagets kultur

Vi erbjuder i första hand CareerView™, som är ett verktyg som bland annat hjälper organisationens chefer och HR att :

  • Hitta vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som är ”drivers” av olika personers engagemang och matcha så att de inte saknas (vilket är det som mest underminerar hur pass engagerande en kultur upplevs)
  • Fokusera på engagerande performance management genom att utvärdera prestationer och potential på mer passande sätt för både individers och organisationens behov, kunna erbjuda mer anpassade och kostnadseffektiva belöninga
  • Skapa engagerande talent management genom att hitta och välja en större mångfald av mer motiverande kompetenser som passar jobbens, teamens och hela organisationens behov bättre

Det genuina intresset för rekrytering är drivkraften

Som Executive Head Hunter är jag beroende av den energi jag får när jag träffar alla dessa fantastiska människor med ambitioner, ideér och mod. Personer som utmanar gamla sanningar, bygger, driver företag och organisationer framåt på ett målmedvetet sätt och med ett klart mål.

Jag älskar det! Enkelheten och den enorma effekten av att koppla ihop rätt människor till rätt företags kultur. så kallad Culture Fit, och kontext med rätt timing – det är lika fascinerade idag som när jag började för snart 20 år sedan.

Search är ett hantverk och ett fantastisk arbete, det är en förmån. Alla spännande möten, samtal, berättelser och kontakter gör det till en varierad och oerhört inspirerande miljö, man får veta vad som händer på marknaden, möjligheten att ständigt läsa in sig inom ny teknik, ha koll på investeringar och vem som åstadkommer vad och var.

Traditionella rekryteringsföretag arbetar nog inte så här. Stela, dyra, tråkiga, återanvänder gamla processer för processens egna skull och inte så intresserade av affärstrender eller ny teknik. Det är ord som kunder använder för att beskriva ett typiskt rekryteringsföretag.

Tack vare ett ständigt aktuellt och omfattande nätverk håller jag mig uppdaterad inom intressanta teknologier, affärstrender, investeringar, spännande personer och omvärldsfaktorer som påverkar ekonomin.

Därför kan jag hjälpa dig att skräddarsy en kravprofil som både motsvarar de förväntningar och behov som finns idag men också tar höjd för kommande utmaningar. Jag ser att roller som CEO och ekonomichef just nu genomgår en transformation, vilket gör att gamla sanningar omprövas.

I Executive Search erbjudandet ingår även kostnadsfri on-boarding för att den nyrekryterade chefen ska få de bästa förutsättningarna för en lyckad start.