Culture Fit

Culture Fit - Den verkliga framgångsfaktorn

Culture Fit - Den verkliga framgångsfaktorn för både företaget och individen !

Engagerande kultur

Organisationer kan skapa långsiktigt uthålliga resultat genom att bygga mer engagerande kulturer. Istället för att försöka pressa fram kortsiktigt högre prestationer med ”morot och piska”, kan organisationskulturen stödja identifieringen, utvecklingen och tillvaratagandet av chefers och medarbetares engagerande talanger för både bättre resultat och förnyelse av personernas energi.
Culture Fit, den verkliga framgångsfaktorn för både företaget och individen. Vi använder Decision Dynamics som har utvecklat Engagemangskompassen

Varmt välkommen!